Informace o nás

Školní knihovna na Gymnáziu Komenského v Havířově existuje po dlouhý čas, ale teprve od loňského školního roku získala svou samostatnou místnost a vybavení. Knihovna se nachází v přízemí vedle kanceláří a kabinetů. Je otevřená v půjčovní době, která je stanovena zvlášť pro každý školní rok. Obsahuje část žákovská knihovna, učitelská knihovna a čítárna. Není nutno vždy přijít kvůli vypůjčení četby, v prostorách školní knihovny je možné si knihy číst, studovat či využít nabízené pomoci správce knihovny s přípravou na hodiny literatury. Součástí prezentace školní knihovny je minivýstava studentských výtvarných prací. Rovněž plánujeme založení klubu školní knihovny. Jste tedy všichni srdečně zváni.

 

Historie projektu

Knihovní fond školní knihovny tvoří knihy původního knihovního fondu, knihy darované studenty či učiteli naší školy, knihy sponzorované Fondem přátel Gymnázia a v roce 2015 i z projektu OP VK 56.

Naši uživatelé

Knihovna je službou výhradně pro studenty a zaměstnance Gymnázia Komenského v Havířově.